Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Xαρακτήρα (GDPR)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η:

Εκτυπώσεις Γεωργιάδης Α.Ε. 
Θέση Καραούλι, 38500 Σέσκλο,
Βόλος, Μαγνησία, Τ.Θ. 803, Ελλάδα
Τηλέφωνο: (+30) 24210 95225, 95522
E-mail: info@georgiadisprint.com

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την συλλογή, επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον 679/2016 ΕΕ.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Γεωργιάδης Α.Ε., συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για τον συγκεκριμένο σκοπό και πιο ειδικά όταν πραγματοποιείται αποστολή βιογραφικού. Εμείς συλλέγουμε τα δεδομένα προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, εφόσον προκύψει νέα θέση εργασίας και συνάδει με τα στοιχεία του βιογραφικού σας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η συλλογή των δεδομένων σας κι συγκεκριμένα:

  • Όνομα
  • Επίθετο
  • Τηλέφωνο
  • Email
  • Διεύθυνση Κατοικίας & Αριθμός, ΤΚ & Πόλη
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Συνοπτικό Βιογραφικό Αρχείο (pdf, doc, docs)

γίνεται για αυτό και μόνο για αυτό το σκοπό. Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2016/679.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τον 2016/679 ΕΕ το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής,  του περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης με την υποβολή της αίτησης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Data Protection Officer της Εταιρείας στο email: info@georgiadisprint.com.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε υιοθετήσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την νόμιμη συλλογή, επεξεργασία και την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων σας από την απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί /επικαιροποιεί μέρη της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς την υποχρέωση της προηγούμενης ενημέρωσής σας. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας, πριν εισέλθετε στον ιστόσοπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής.

Μάρτιος 2020