H Γεωργιάδης ΑΕ παίρνει σοβαρά την ευθύνη της απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί κεντρική πρόκληση και ένα ουσιαστικό μέλημα της εταιρικής της φιλοσοφίας “Green Page” και διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας “Green Production”.

Ανακυκλώνουμε το 90% των βιομηχανικών αποβλήτων (φωτο-μεταφορές, μεταλλικές συσκευασίες, πλαστικό,
νάιλον, ανακυκλωμένο χαρτί και πρωτογενές χαρτί). 90%
Μειώνουνε την κατανάλωση νερού κατά 35% μέσω του φιλτραρίσματος του διαλυμάτων ύγρανσης
των εκτυπωτικών μηχανών. 35%
Μειώνουμε την κατανάλωση αλκοόλης στο 3%, κατά όγκο διαλύματος, με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας
στους εκτυπωτικούς κυλίνδρους και τη χρήση οικολογικών πρόσθετων σταθεροποιητών ph. 25%

Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται,  διακατέχονται από υψηλά standard υγιεινής & χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

 • Προτείνουμε (όπου είναι εφικτό) συσκευασίες από ανακυκλωμένο χαρτί και όχι ξυλοπολτό.
 • Αντικαταστήσαμε όλα τα βασικά εκτυπωτικά μελάνια σε Low Odour και Low Migration έτσι ώστε η διαδικασία D-inking processπου λαμβάνει χώρα κατά την ανακύκλωση να είναι πιο φιλική στο περιβάλλον. Τα μελάνια είναι απαλλαγμένα από βαρέα μέταλλα και ειδικά για τα ‘’food grade’’ προϊόντα χρησιμοποιούμε ‘’Bio”.
 • Χρησιμοποιούμε κόλλες με πρώτη ύλη το άμυλο, χωρίς οσμές.
 • Κάνουμε χρήση βερνικιών με τεχνολογία EPPI για χαμηλή μετανάστευση των υλικών στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στον τελικό χρήστη της συσκευασίας.
 • Χρησιμοποιούμε πρόγραμμα παρακολούθησης παραγωγής MIS, για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής και βελτιστοποίηση του προγραμματισμού των εκτυπωτικών εργασιών.
 • Κάνουμε χρήση τεχνολογίας Processless φωτομεταφορών, όπου υπάρχει μηδενική κατανάλωση χημικών εμφάνισης.
 • Εκμεταλλευόμαστε τους Air Compressors για την παραγωγή ζεστού αέρα.

Επιπλέον, οι παραγωγικές μας μονάδες στεγάζονται σε κτήριο διαμορφωμένο βάσει του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με σκοπό την μείωση των δομικών απωλειών θερμότητας και την εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας των μηχανημάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η θέρμανση των χώρων παραγωγής χρησιμοποιώντας εναλλάκτες θερμότητας και αεραγωγών.

BM TRADA

Διατηρώντας το πιστοποιημένο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας BM TRADA παρέχουμε την διασφάλιση ότι τα προϊόντα μας προέρχονται και παράγονται σε συμμόρφωση με ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό πρότυπο.

KODAK SONORA XP Free Plates

Η εταιρεία μας, με στόχο τη μείωση των ρύπων σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας, επέλεξε να συνεργαστεί με την Kodak για την ενσωμάτωση του συστήματος KODAK SONORA XP Free Plates στις τεχνικές εκτύπωσης.

Με αυτό το σύστημα, εξαλείφουμε την επεξεργασία και την χημεία από την κατασκευή πλακών, παρέχοντας το υψηλότερο ποιοτικά αποτέλεσμα εκτύπωσης, ακολουθώντας βασικούς κανονισμούς επίσημων φορέων, όπως:

 • EU FRAMEWORK REGULATION (EC) NO 1935/2004
 • SWISS ORDINANCE ON MATERIALS AND ARTICLES IN CONTACT WITH FOOD (SR817.023.21)
 • DUTCH COMMODITIES ACT ON FOOD CONTACT MATERIALS (KENMERK 328583-117560-VGP)

Το σύστημα ελεύθερων πλακών SONORA XP χρησιμοποιεί την τεχνολογία έτοιμου τύπου της Kodak, προσφέροντας για την εταιρία σημαντικά οφέλη.

 • Μείωση του κόστους διαχείρισης (συντήρηση και λειτουργία) ενός επεξεργαστή.
 • Βελτιστοποίηση του ελέγχου της διαδικασίας, εξαλείφοντας όλες τις μεταβλητές.
 • Γρήγορη και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της εμπορικής εκτύπωσης λαμαρίνας.
 • Ισχυρή απόδοση εκτύπωσης σε εμπορικές θερμές και ψυχρής έλασης πρέσες, offset όπως και βραχυχρόνιες εφαρμογές UV.

Με το σύστημα SONORA XP Free Plates, οι γρήγορες ταχύτητες απεικόνισης σε συνδυασμό με τον επιπλέον χρόνο και τη συνέπεια – αποτελέσματα παραγωγής των επεξεργασμένων πλακών, επιτυγχάνουν την αύξηση της παραγωγικότητας και απόδοσης, μειώνοντας τον κίνδυνο οποιαδήποτε διακοπής.

Η βιωσιμότητα της επιχείρησής, βασίζεται στην οικονομική αποτελεσματικότα και στην κοινωνική & περιβαντολλογική ευθύνη.